Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Дина Нарлиева – Логопед

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Дина Нарлиева е логопед, специален педагог на деца с интелектуална недостатъчност, гещалт психотерапевт, музикален психотерапевт /музикотерапевт/. Основател на терапевтично студио „Фернандина“, където предлага следните услуги:

  • логопедично консултиране, диагностика и терапия;
  • диагностика и скрининг тестове за детско развитие от 0 до 12 г. (обучителни трудности, дислексия, аутистични прояви и др.);
  • психотерапия / за деца и възрастни/;
  • музикотерапия, звукостимулация и системна работа със семейства.
Образование

Завършила е СУ „Климент Охридски“ следните специалности: бакалавър и магистър по Логопедия – комуникативни нарушения на развитието, бакалавър по Специална педагогика на деца с интелектуална недостатъчност, Психотерапевт-музикотерапевт под супервизия към Българската асоциация за музикотерапия (БАМ), Психотерапия към Институт по Гещалттерапия, както и множество курсове в сферата на психологическото консултиране и в различни направления на психотерапията. В момента специализира гещалт игрова терапия.
Член на Българската асоциация за музикотерапия, Български институт по гещалттерапия и НАРУ.

Квалификации

При първична консултация носете копия на основната медицинска /епикризи, амб. лист/ и параклинична документация /статуси от логопед, психолог/, с която разполагате.

Часове се отписват най-късно един работен ден преди уговорения час в рамките на работното време /от 8:00 до 18:00 часа/, в противен случай часът се заплаща.

За повече информация и записване на часове не се колебайте да се свържете с мен на телефон 0897860511

Биография

Професионалният опит на Дина Нарлиева е свързан с работа с деца със специални нужди с неврологични, психиатрични, двигателни, сензорни, емоционални, поведенчески, говорни и езикови проблеми в развитието, деца лишени от родителска грижа, консултиране на семейства с деца със специални нужди, психотерапия при деца и възрастни, музикотерапия и др. Консултирала към Асоциация „И нас ни има“ на родители на деца и младежи с множество увреждания, Фондация „Конкордия-България“. В момента практикува в основаното от нея терапевтично студио „Фернандина“ от 2007 г.

тел. 0897860511

София

Адрес:

ул. Иларион Драгостинов 25

Няма посочен имейл.