Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Доц. Вера Карамфилова – Ендокринолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Доц.д-р Вера Карамфилова, дм е специалист по вътрешни болести и ендокринология с над 20 години медицински опит. Извършва прегледи и високо специализирани изследвания на усложненията на захарния диабет и на щитовидната жлеза. Научните ѝ интереси са в областта на предиабет и затлъстяване, захарен диабет, метаболитен синдром,неалкохолна чернодробна стеатозна болест, женска сексуална дисфункция. Доц. Карамфилова не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1994 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2000 г. и 2004 г. Има защитена дисертация на тема свързана с предиабет и неалкохолна стеатозна болест. Доцент към Катедра по вътрешни болести на Медицински университет-София.

Квалификации
  • Член на Български лекарски съюз;

-БДЕ (Българско дружество по ендокринология),
-БАСМ (Българска асоциация по сексуална медицина),
-БДХД (Българско дружество по хранене и диететика),
-EASD (European Association for the study of Diabetes)
-ESSM (European Sosiety of Sexual medicine)
-БИМС (Български Институт по Метаболитен Синдром)
-BASORD (Българска сдружение за проучване на затлъстяването
и съпътстващите го заболявания)

Биография

Доц. Карамфилова практикува в Клиника по ендокринология и Център за превенция на захарния диабет към УМБАЛ Александровска София.

тел. 0887414399

София

Адрес:

ул. Георги Софийски 1

Няма посочен имейл.