Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Доц. Д-р Влади Манев – Имунолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Доц. д-р Влади Манев е председател на програмен консултативен съвет по имунобиологична терапия и имунопрофилактика на рака и на здравна фондация “Контрол на придобитите имунни дефицити, свързани с промени в околната среда„.

Посветил се е повече от 35 години в областта на клиничната имунология и в частност имунология на туморите.

Има признати 12 изобретения, 5 от които са в областта на  имунология на туморите,

9 рационализации, “Златен медал” от Международно Изложение за интелектуална собственост.

Придобива  първата диплома в България по специалността имунология.

Създава първия за страната Център по клинична имунология.

УСЛУГИ:

Консултация с хабилитиран специалист по клинична имунология при т.н. имуноасоциирани заболявания,

съпроводени с патологично променен при автоимунни заболявания или неефективен имунен отговор,

имунни дефицитни състояния при злокачествени и други патологии (без СПИН).

тел. 0889902059

София

Адрес:

ул. БачоКиро 28

v_manev@gbg.bg