Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Доц. Николай Дончев

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Доц. д-р Николай Дончев е специалист съдов хирург във Варна с над 20 години медицински опит. Създава нов собствен модерен флебологичен център във Варна, където в момента преглежда и извършва всичко необходимо за съдовата и още повече за венозната патология – от консултации и консервативно лечение, до склеротерапия и минималноинвазивно лазерно лечение на разширени вени и минифлебектомии.

Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 2001 г. Своите специалности Обща хирургия и Съдова хирургия придобива през 2007 г. и 2011 г. През 2011 г. придобива образователна и научна степен “доктор“ по Сърдечносъдова хирургия с дисертация на тема “Ендовенозно лазерно лечение на варикозно разширени вени“.

Квалификации
  • 2006 г. – Печели субсидия на национален проект на тема „Ендолазерно лечение на разширени вени“ от фонд „Научни изследвания“ към МОН. Като част от проекта специализира в Hospital Sagrat Cor Барселона;
  • Член на Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия и на Българско национално дружество по флебология;
  • 34 публикации в български и чуждестранни научни издания, автор е на една дисертация, една монография и е съавтор в едно клинично ръководство;
  • 12 научни доклада на български конгреси, конференции и симпозиуми.
Биография

През 2002 г. доц. Дончев започва работа в Клиника по кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив. От 2008 г. е ординатор към Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Анна“ Варна, където работи до 2014 г. От 2011 г. е асистент по Съдова хирургия към Медицински университет Варна, а от 2013 г. е главен асистент. От 2014 г. до 2018 г. работи в Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, а от 2016 г. е доцент по Съдова хирургия. През 2021 г. доц. Дончев създава нов собствен модерен флебологичен център във Варна, където практикува в момента. Владее английски и руски език.

тел. 52480331

Варна

Адрес:

кв. Аспарухово, ул. Орел 1

Няма посочен имейл.