Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Доц. Румен Филипов

Описание:

3/5 - (1 глас)

Доц. Румен Филипов, дм е специалист по обща и гръдна хирургия в Бургас с над 40 години медицински опит. Обемът на работа включва заболяванията на органите на гръдния кош – бял дроб, тимусна жлеза, хранопровод, щитовидна жлеза, млечна жлеза. Оперативните интервенции извършва изключително миниинвазивно и с робот “Да Винчи“. Доц. Филипов преглежда деца над 14-годишна възраст.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1980 г. Придобива специалности Хирургия през 1987 г., Военна хирургия през 1989 г. и Гръдна хирургия през 1996 г. Защитава дисертация и придобива научната степен “доктор“ през 2007 г. с дисертационен труд на тема: „Торакоскопски операции при неонкологични заболявания“. През 2015 г. се хабилитира и придобива титлата “доцент“.

Квалификации
  • Сертифициран като оператор за работа с робот „Да Винчи“
  • Удостоверение по Миниинвазивна видеоторакоскопска и медиастиноскопска хирургия;
  • Ехография на щитовида и млечна жлеза;
  • Бронхоскопия;
  • Курс на обучение по ехография – Първо ниво за работа с високоенергийни източници;
  • Специализации по торакоскопска и спешна хирургия в Мюнхен, Кобленц, Улм, Берлин, Виена, Москва, Будапеща, Потсдам.;
  • Член на Европейска асоциация на гръдните хирурзи и Българска асоциация по сърдечна, гръдна и съдова хирургия.
  • Удостоен със Сертификат „Лекар, на когото българите вярват“
Биография

Доц. Филипов е работил във ВМА София, МБАЛ „Унихоспитал“ Панагюрище и УМБАЛСМ „Н. Пирогов“ София. Към момента доц. Филипов е Ръководител на Отделение по Гръдна хирургия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ Бургас. Владее немски, руски и английски език.

тел. 0886302936

Бургас

Адрес:

ул. Здраве 1

Няма посочен имейл.