Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Доц. Таньо Стефанов

Описание:

2/5 - (1 глас)

Доц. Таньо Стефанов, дм е специалист по обща и гръдна хирургия в Бургас с над 27 години опит. Извършва всички ендоскопски и отворени оперативни интервенции в медиастинума, гръдната клетка и коремната кухина.

Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 1994 г. Своите специалности Обща хирургия и Гръдна хирургия придобива през 2001 г. и 2004 г. От 2010 г. е магистър по Здравен мениджмънт. През 2015 г. придобива образователна и научна степен Доктор по медицина със защитена дисертация на тема: „Хирургическо поведение към париеталната плевра при болни със спонтанен пневмоторакс“.

Квалификации
  • Следдипломни квалификации:

• Ехография на коремни органи и повърхностни структури;
• Видео-асистирана торакоскопска хирургия;
• Лапароскопска хирургия;
• Специализация по гръдна хирургия в Otto Wagner Spinal – Wien;
• ФБС (фибро-бронхоскопия);

  • Член на Български лекарски съюз и Европейско дружество по гръдна хирургия.
Биография

След своето дипломиране през 1995 г. доц. Стефанов започва работа като хирург в УМБАЛ Пловдив. От 2002 г. до 2004 г. работи във УМБАЛ Св. Георги Пловдив като гръден хирург. От 2004 до 2006 г. работи във II хирургия на УМБАЛ Пловдив. От 2008 до 2016 г. е началник на II хирургия в УМБАЛ Пловдив. Към момента доц. Стефанов е част от екипа специалисти на МБАЛ Бургасмед и ДКЦ 2 Бургас.

тел. 056820148

Бургас

Адрес:

бул. Демокрация 94

Няма посочен имейл.