Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Доц. Таня Шивачева – Ревматолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Доц. Таня Шивачева, дм е със специалност Вътрешни болести и Ревматология с богат медицински опит и научни интереси в областта на възпалителни ставни заболявания – активност, прогноза и лечение със синтетични и биологични болест-модифициращи медикаменти. Извършва съвременна диагностика и лечение на всички възпалителни ставни и автоимунни заболявания, подагра, остеоартрит и остеопороза. При показания за болнично лечение, постъпване в Клиника по Ревматология се осъществява планово или по спешност, според състоянието на пациента. Доц. Шивачева не преглежда деца.
Снимка: mu-varna.bg

Образование

Завършва Медицински университет (МУ) София през 1982 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ревматология придобива през 1989 г. и 1997 г. През 2019 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ по медицина след защита на дисертационен труд на тема: “Изследване на клиничната активност на ревматоидния артрит при болни провеждащи лечение с биологични средства“.

Квалификации
  • Ехографска диагностика;
  • Капиляроскопия;
  • Остеодензитометрия;
  • Участие с доклади на Европейска лига против ревматични заболявания, World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, The Scandinavian Congress of Rheumatology, ACR Convergence, национални конгреси и конференции, регионални срещи;
  • Над 55 публикации в периодичен специализиран печат;
  • Член на Български лекарски съюз, Българско научно дружество по ревматология и Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза;
  • Член на експертния съвет на Българско научно дружество по ревматология
Биография

Доц. Шивачева е съосновател на Отделение по Ревматология към УМБАЛ „Св. Марина“ Варна. След проведен конкурс през 1989 г. е избрана за асистент към Катедрата по Вътрешни болести. От 2019 г. е ръководител на Учебния сектор по ревматология, а от 2020 г. е избрана за първия доцент по ревматология към МУ Варна. От 2020 г. е началник на Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Марина“. Владее руски и английски език.

тел. 0888306755

Варна

Адрес:

бул. Христо Смирненски 1, ет. 7, к-т 707

Няма посочен имейл.