Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Асен Драмов – Ангиолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Асен Драмов е специалист ангиолог в София с 30 години опит и подчертан интерес в областта на хемостазата и антикоагулантната профилактика и лечение. Извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти cъс заболявания на кръвоносните и лимфните съдове. Д-р Драмов е един от водещите ангиолози в диагностиката на аневризми на абдоминалната аорта. Притежава дългогодишен опит в диагностиката на хроничната венозна недостатъчност във всичките й аспекти. Има богата клинична практика в лечението и проследяването на пациенти с дълбоки венозни тромбози.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1990 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ангиология придобива през 1996 г. и 2012 г.

Квалификации
  • 1997 г. – Курс по Доплер ехография в болница “ Сейнт Мери “, Лондон, Великобритания;
  • 2003 г. – Курс по обща ехография към Медицински университет София;
  • Автор и съавтор на 35 статии в български научни списания и издания;
  • Участие в 5 международни мултицентрови рандомизирани проучвания;
  • Член на Български лекарски съюз и Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.
Биография

През 1991 г. д-р Драмов е назначен с конкурс като асистент към Клиника по Ангиология на Национална кардиологична болница. През 1998 г. заема длъжност старши асистент, а през 2003 г. главен асистент към Клиника по съдова хирургия на НКБ. Извършва консултативни прегледи, венозен доплер, периферен артериален доплер, доплер на каротидни и вертебрални артерии, артериален ЕХО доплер, ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете й, ЕХО доплер на вена кава и притоците. Владее английски, немски и руски език.

тел. 0884883535

София

Адрес:

ул. Коньовица 65

Няма посочен имейл.