Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Ася Илиева – Онколог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Ася Илиева е специалист хирург и онколог в Русе с над 25 години опит. Извършва общохирургични, профилирани онкохирургични заболявания, включително и такива свързани с ултразвукова диагностика и биопсия под ехографски контрол, тънкоиглена и широкоиглена биопсия. Д-р Илиева притежава значителен опит в тънкоиглената аспирационна биопсия и лечението на млечни жлези.

Образование

Завършва Медицински университет Плевен през 1995 г. Своите специалности Обща хирургия и Онкология придобива през 2004 г. и 2006 г. През 2004 г. придобива образователна и научна степен Доктор по Обща хирургия. Магистър е по здравен мениджмънт от 2009 г.

Квалификации

Сертификати:
2000 г – Хирургия на черния дроб, панкреаса и билиарното дърво;
2005 г – Биопсия на сентинелни лимфни възли;
2006 г – Основи на лапароскопската хирургия;
2008 г – Диагностични и терапевтични лапароскопии в хирургията;
2008 г – Ултразвукова диагностика на заболяванията на млечните жлези
2010 г – Конвенционална ехография – абдоминална ехография и повърхностни структури;
2010 г – Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия;

Курсове:
1997 г – Епидемиология и биостатистика на общественото здраве;
1999 г – Абдоминална ехография;
2005 г – Онкология; Онкохирургия.

Биография

От 1995 до 2002 г. д-р Илиева работи в Първа клиника по Хирургични болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски Плевен“ а от 2002 до 2005 г. – в Онкохирургична клиника към Онкологичен Център на болницата, където от 2005 до 2009г. е последователно асистент и старши асистент. От 2009 г. до 2013 г. работи в хирургично отделение на Авис Медика Плевен, а през 2014 г. и 2015 г. е хирург в Ashford, Kent, United Kingdom и Darent Valley Hospital. От 2016 г. до момента е хирург ординатор в хирургично отделение на УМБАЛ Медика Русе и главен асистент в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

тел. 0884517551

Русе

Адрес:

ул. Рига 35

Няма посочен имейл.