Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Бисер Петров – Хирург

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Бисер Петров е специалист хирург в София с над 20 години опит. Годишно извършва над 100 операции на карцином на дебелото черво и стомаха, повече от 250 лапароскопски операции на жлъчка, жлъчни канали, хернии на коремната стена, постоперативни хернии, апандицит. Д-р Петров е тесен специалист в лечението на хемороидалната болест, включително с THD технология.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1996 г. Своята специалност Обща хирургия придобива през 2002 г. след специализация във Военномедицинска академия София. През 2011 г. завършва магистратура по Здравен мениджмънт и социална медицина. През 2016 г. придобива образователна и научна степен Доктор с дисертация на тема „Билиарна хипертензия при жлъчнокаменна болест. Диганостика и лечение“.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Член на Български лекарски съюз;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.
БИОГРАФИЯ

През 1997 г. д-р Петров започва работа като ординатор в клиника по Хирургия на Военномедицинска академия София. От 1998 г. до 2012 г. работи в Клиника по Обща и ендоскопска хирургия към УМБАЛ „Св. Анна“ София. Ръководи Операционния блок на УМБАЛ „Софиямед“ от самото създаване на болницата през 2012 г. Владее английски и руски език.

тел. 0895555444

София

Адрес:

бул. Г. М. Димитров 16

Няма посочен имейл.