Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Богомил Илиев – Неврохирург

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Богомил Илиев, дм е специалист неврохирург във Варна с над 10 години опит и изследователски интерес в научната сфера, който се изразява в над 90 научни публикации и участия с доклади на неврохирургични международни конференции и конгреси.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Варна през 2010 г., а през 2018 г. придобива специалност Неврохирургия. През 2012 г. завършва магистратура Здравен мениджмънт. През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема: „Ендоскоп-асистирана евакуация на интрацеребрални хематоми“ и придобива научно-образователна степен „доктор“.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Член на Българско дружество по неврохирургия и международната организация по спинална хирургия AOSPINE;
  • От 2017 г. – Делегат с право на глас в общото събрание на Български лекарски съюз Варна;
  • Член на общото събрание на Медицински университет Варна;
  • 2016 г. – Удостоен с престижната награда за млад учен по време на 21-ия конгрес на Евроакадемия мултидисциплинария невротравматологика (EMN) в град Нови Сад, Сърбия;
  • Множество обучения и курсове за невроендоскопска и невронавигирана хирургия, за които има издадени съответни дипломи и сертификати.
БИОГРАФИЯ

След дипломирането си д-р Илиев работи като лекар в СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“ Варна. От 2011 г. и понастоящем работи в клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ Варна. От 2014 г. е асистент, а от 2018 г. главен-асистент в катедра „Неврохирургия и УНГ болести“ към Медицински университет Варна. От 2019 г. работи и в ДКЦ „Св. Марина“ Варна.

тел. 052302947

Варна

Адрес:

бул. Христо Смирненски 1

Няма посочен имейл.