Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Божидар Христов – Гастоентеролог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Божидар Христов е специалист гастроентеролог в Пловдив с над 8 години медицински опит. Специализирал се е в областта на интервенционалната гастроентерология. Извършва широк спектър високоспециализирани диагностични и терапевтични процедури, сред които:

  • Видеоколоноскопия – биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция;
  • Видеогастроскопия – биопсия, полипектомия, ендоскопска мукозна резекция, лечение на доброкачествени и злокачествени стеснения на хранопровода, връзково лигиране на езофагеални варици, лечение на Баретов хранопровод;
  • Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP) – изваждане на камъни от жлъчните пътища, поставяне на стентове при стеснения на жлъчната и панкреасната система от различен произход, ендоскопско изследване на жлъчните пътища и/или панкреасния канал (холангиоскопия/панкреатоскопия);
  • Перкутанен дренаж на жлъчни пътища;
  • Ендоскопска ехография – цитологично и хистологично изследване, пълен обем лечебни процедури при заболявания на жлъчното дърво и панкреаса (ехоендоскопски навигиран билиарен дренаж, дренаж на псевдокисти на панкреаса и др).

Д-р Христов не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Пловдив през 2014 г. Своята специалност Гастроентерология придобива през 2019 г.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Член на Български лекарски съюз;
  • Участие в национални конгреси и семинари по специалността.
БИОГРАФИЯ

От 2014 г. до 2018 г. д-р Христов е асистент към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в Медицински университет Пловдив. От 2018 г. до момента е асистент към Втора катедра по вътрешни болести, секция Гастроентерология в Медицински университет Пловдив. От 2019 г. до момента работи в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ Каспела. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Хипократ-Н. Владее английски език.

тел. 032940976

Пловдив

Адрес:

бул. България 61

Няма посочен имейл.