Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Георги Николов – Нефролог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Георги Николов е специализант по нефрология в Пловдив. Извършва диагностика и лечение на уринарни инфекции, бъбречнокаменна болест, подагрозна нефропатия, автозомно-доминантна бъбречна поликистоза, диагностика и терапия на диабетната нефропатия, остри, подостри и хронични гломерулонефрити, системни васкулити, проследяване на пациенти с хронично бъбречно заболяване, проследяване на бъбречната функция при пациенти със сърдечни заболявания, подготовка и консултация на пациенти за включване на хемодиализно лечение и др. Протоколи и заключение за ТЕЛК/НЕЛК. Д-р Николов не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Пловдив през 2019 г. Към момента е специализант, асистент и докторант по Нефрология във Втора катедра вътрешни болести към Медицински университет Пловдив.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Член на Български лекарски съюз
  • Член на Българско дружество по нефрология;
  • Участие в национални и международни конгреси по специалността.
БИОГРАФИЯ

Д-р Николов работи в отделението по Нефрология на УМБАЛ “Св. Георги“ Пловдив, където постъпват голям процент от спешните нефрологични състояния в Южна България и като асистент в Медицински университет Пловдив. Към момента работи и в новоразкрития филиал на МЦ Хипократ-Н – база 2 на ул. Драгота №6. Центърът е оборудван с най-модерна апаратура, включително и ехограф от последно поколение с възможност за доплер ехографско изследване. Владее свободно английски език, като преподава Нефрология на англоезични студенти.

тел. 032312112

Пловдив

Адрес:

ул. Драгота 6

Няма посочен имейл.