Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Даниела Меджидиева – УНГ

Специалност: ,

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Даниела Меджидиева е специалист по УНГ болести, отоневрология, аудиология и професионални болести в София с над 35 години медицински опит. Научните ѝ интереси са в областта на клиничната отоневрология, аудиология, високоспециализираната диагностика и лечение на вестибуларен, слухов анализатор, комютърната аудиометрия, тимпанометрия, видеонистагмография, вестибуларна рехабилитация, слухопротезиране при световъртеж, нарушено равновесие, намален слух, шум в уши и глава, главоболие, заболявания на ГДП, нарушения на обоняние, вкус.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1986 г. Своите специалности Оториноларингология и Професионални болести придобива през 1993 г. и през 2001 г. Завършва магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултет по обществено здраве към Медицински университет София и е доктор по икономика и управление на здравеопазването към Peninsula University, Сан Франциско, САЩ.

Квалификации
  • Специализация по отоневрология в University of Modena and Reggio Emilia през 2007 г.;
  • Курс: Въведение в добрата клинична практика към БАКП и Институт по клинични проучвания, Великобритания през 2008 г.;
  • Специализация по отоневрология във Франция през 2010 г. и в Италия и Холандия през 2011 г.;
  • Майсторски клас Medical University Amsterdam;
  • Следдипломна квалификация Евокирани потенциали;
  • Автор и съавтор е на учебници по медицина;
  • Член на Българско и балканско дружество по отоларингология и отоневрология;
  • Участие в многобройни национални конгреси и симпозиуми.
Биография

От 2003 г. д-р Меджидиева е началник на отделението по професионални УНГ болести и отоневрология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ София. Преподавател е в Медицински университет София от 2012 г. Провежда ежегодни курсове за следдипломна квалификация в областите отоневрология и професионални УНГ болести, включващи високоспециализирани методики за диагностика и лечение, индивидуално обучение по утвърдени програми на следдипломно обучение и научни разработки.

тел. 0888308069

София

Адрес:

Клиника по ревматология, ул. Урвич 13

Няма посочен имейл.