Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Десислава Иванова – Психолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Десислава Иванова е клиничен психолог, психотерапевт и детски психотерапевт. В своята практика тя работи както с деца, така и с възрастни пациенти.

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистър по психология, Софийски университет – 2007 г.

КВАЛИФИКАЦИИ

Десислава Иванова притежава специализации по следните тестови методики:

  • Психотерапия в направление транзакционен анализ;
  • Wisc IV – скала за интелигентност на Уекслeр за деца;
  • CARS (Childhood Autism Rating Scale) – скала детски аутизъм;
  • Denver – скрининг тест за детско развитие;
  • MМPI 2 – многопрофилен личностен въпросник за възрастни.

Член е на Дружеството на психолозите в България.

БИОГРАФИЯ

От 2011 г. до момента Десислава Иванова работи в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, София. От 2014 г. до момента работи в свой частен кабинет, както и във Фондация Кузманов.

тел. 0878733888

София

Адрес:

ул. Г. С. Раковски 101, ет. 1 (над партер)

Няма посочен имейл.