Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Деян Ханджиев – Неврохирург

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Деян Ханджиев, дм е специалист неврохирург във Варна с над 20 години медицински опит. Д-р Ханджиев е републикански консултант по Неврохирургия с множество научни трудове и публикации в списания и сборници.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Варна през 1999 г. и има придобита специалност Неврохирургия, както и придобита образователна и научна степен „доктор“ след защитена дисертация на тема „Ангиогенеза при глиални мозъчни тумори“. През 2013 г. завършва и магистратура по Здравен мениджмънт.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Редица специализации в Австрия, Унгария, Турция, Кипър, Сърбия, Румъния, Южна Корея, САЩ, Германия;
  • Сертификати: Dandy Bulgaria; Правоспособност за диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол; Краниална невроендоскопия, Турция; Перкутанна нуклеолиза и вертебропластика, USA и Румъния; Техники за Високообротен дрил и електрическа и пневматична инструментация на Мedtronic, USA; Система за гръбначна хирургия- NEOphytos, Кипър; Перкутанни техники при гръбначна хирургия, Австрия; Перкутанна лазерна дискектомия, Унгария; Минимално инвазивна система за гръбначна хирургия, Германия.
БИОГРАФИЯ

След дипломирането си през 1999 г. д-р Ханджиев работи в Център за спешна медицинска помощ Добрич, МБАЛ Добрич и УМБАЛ Св. Марина Варна. Към момента е част от екипа специалисти на УМБАЛ „Св. Анна“ Варна, ДКЦ 1 Добрич и приема пациенти в ДКЦ 4 Варна. Владее английски и руски език.

тел. 052692632

Варна

Адрес:

ул. Цар Освободител 100, ет. 3, каб. 302

Няма посочен имейл.