Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Диана Ненова – Нефролог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Диана Ненова, д.м. е специалист нефролог във Варна с над 8 години опит в диагностиката и лечението на първични и вторични гломерулонефрити, инфекции на пикочните пътища, бъбречно-каменна болест, диабетна нефропатия, остра и хронична бъбречна недостатъчност, включително и пациенти на диализно лечение. Д-р Ненова не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва с отличие Медицински университет Варна през 2012 г., а през 2018 г. придобива специалност Нефрология. През 2022г успешно защитава дисертационен труд и придобива научна степен.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Сертификат за абдоминална ехография и пункционна бъбречна биопсия;
  • Сертификат за осъществяване на хемодиафилтрация;
  • Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по нефрология;
  • Автор на публикации в български научни издания;
  • Съавтор е на Ръководство по нефрология и бъбречно-заместващо лечение.
БИОГРАФИЯ

След дипломирането си д-р Ненова започва работа като ординатор в Клиника по диализа към УМБАЛ „Св. Марина“ Варна, а след придобиване на своята специалност работи като нефролог в Клиника по нефрология на болницата. През 2017 г. д-р Ненова е избрана за хоноруван асистент по нефрология към Медицински университет Варна, а от март 2018 г. е редовен асистент по Нефрология към Втора катедра по Вътрешни болести на МУ Варна. През 2022г успешно защитава дисертационен труд и придобива научна степен. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ „Св. Анна“ Варна.

тел. 052821661

Варна

Адрес:

бул. Цар Освободител 100

Няма посочен имейл.