Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Емил Костадиов – Хирург

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Емил Костадинов е специалист хирург в София с 20 години опит и основни интереси в областта на минимално-инвазивната (лапароскопска) хирургия, дебелочревната хирургия, проктологична хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, хирургия на херниите. Извършва минимално-инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 2000 г. Своята специалност Обща хирургия придобива през 2009 г.

КВАЛИФИКАЦИИ

Придобити сертификати:

  • 2008 г. – Лапароскопска хирургия;
  • 2011 г. и 2015 г. – Трансанална ендоскопска микро хирургия;
  • 2012 г. – Биопсия на стражеви лимфен възел;
  • 2019 г. – Ендоскопско лечение на хернии;

Придобити допълнителни квалификации с преминати курсове:

  • 2019 г. – Лапароскопска дебелочревна хирургия;
  • 2012 г., 2016 г. и 2019 г. – Конвенционално и миниинвазивно поставяне на катетър за перитонеална диализа;
  • Обучение за лечение на хемороидална болест (THD).
БИОГРАФИЯ

Към момента д-р Костадинов е част от екипа специалисти на Болница Вита. Консултира в ДКЦ Вита София и Ортопедичен център Кинов София. Владее английски език.

тел. 0876555338

София

Адрес:

бул. Княз Ал. Дондуков 135, вх. 2 ет. 2

Няма посочен имейл.