Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Калин Видинов

Описание:

3/5 - (1 глас)

Д-р Калин Видинов, дм е специалист по обща и гръдна хирургия в София с над 17 години медицински опит и специален интерес към ендокринната хирургия. Приема възрастни пациенти и деца с болести на щитовидната жлеза, паращитовидните, надбъбречните и млечните жлези.

Образование

Завършва Медицински университет София през 2004 г. Своите специалности Хирургия и Гръдна хирургия придобива през 2010 г. и 2019 г. след специализация в Първа хирургична клиника към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Има придобита научна и образователна степен „доктор“ след защита на дисертация на тема: Критерии за определяне обема на първичната оперативна интервенция при доброкачествени заболявания на щитовидната жлеза. През 2014 г. завършва магистърска степен по здравен мениджмънт.

Квалификации
  • Минимално инвазивна отворена тироидна хирургия;
  • Щитовиден и колоректален карцином,The European School Of Oncology;
  • Основи на лапароскопската хирургия;
  • Лапароскопска колоректална хирургия;
  • Миниинвазивна и лапароскопска диагностика и хирургия;
  • Публикации в национални и международни научни издания;
  • Minimal invasive video assisted Thyroidectomy training course, Department of Otorhinolaryngology, the 3rd Faculty of Medicine of Charles University and the Military University Hospital, Прага;
  • Автор на учебници;
  • Изнесени общо 36 научни съобщения на различни форуми.
Биография

От 2004 г. д-р Видинов работи последователно като клиничен ординатор асистент и главен асистент в Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, Медицински университет София. От 2017 г. до 2018 г. е временно изпълняващ длъжността началник клиника на Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“. Към момента е част от екипите специалисти на МЦ Майчин дом и ДКЦ Софиямед – Блок 1, Г. М. Димитров.

Няма посочен телефон.

София

Адрес:

бул. Г. М. Димитров 16

Няма посочен имейл.