Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Маргарита Таушанова – Онколог

Специалност:

Описание:

5/5 - (1 глас)

Д-р Маргарита Таушанова е специалист онколог в София с над 30 години опит и подчертан интерес в областта на тройно негативния карцином на млечната жлеза. Лектор е на научни мероприятия свързани с диагностиката и лечението на солидните тумори. Има опит като главен изследовател и субизследовател на клинични изпитвания I, II, III и IV фаза при рак на гърдата, яйчника, белия дроб, карцинома на дебелото черво. През 2017 г. участва в изработване на консенсусно решение: „Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонодотоксична терапия“. Не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1989 г. Своите специалности Вътрешни болести и Онкология придобива през 1995 г. и 2004 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт през 2015 г. През 2013 г. защитава образователна и научна степен Доктор по онкология с дисертационен труд на тема: „Тройно негативен карцином на млечната жлеза – биологична характеристика, диагностика и възможности за лечение.“

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Автор на публикации свързани с тройно негативния карцином, съавтор на научни публикации в областта на лечението на солидните тумори, учебник по медицинска онкология;
  • Лектор на научни мероприятия свързани с диагностиката и лечението в медицинската онкология;
  • Член на Българска асоциация по медицинска онкология, Българско онкологично дружество и Европейска асоциация по медицинска онкология;
  • Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.
БИОГРАФИЯ

Д-р Таушанова започва кариерата си през 1989 г. като лекар в Неврологично отделение в Карнобат. В периода от 1999 г. до 2001 г. работи в Ендокринологично отделение на МБАЛ Видин. От 2002 г. до 2013 г. практикува в Клиниката по Химиотерапия на УСБАЛ по Онкология София. От 2014 г. до 2017 г. работи в Клиниката по химиотерапия на МБАЛ Надежда София. Към момента е част от екипа специалисти на ДКЦ Софиямед – Люлин.

тел. 0889922000

София

Адрес:

ул. Филип Кутев 10

Няма посочен имейл.