Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Марин Маринов – Офтамолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Марин Маринов, дм е специалист офталмолог в Шумен с над 10 години медицински опит, началник на Очно отделение към МБАЛ Шумен. Занимава се с хирургия на преден очен сегмент. Лекува оперативно катаракта (“перде“), птеригиум (“външно перде“) и болести на клепачите. Прилага знанията научени по време на работата си в България и Германия, както и от специализираните курсове. Използва нова, съвременна апаратура и изкуствени лещи на световно утвърдени производители. В доболнична обстановка работи както с възрастни хора, така и с деца.

Образование

Завършва Медицински университет (МУ) София през 2009 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2015 г. От 2017 г. до 2018 г. е докторант по Очни болести към Катедра по Очни болести и зрителни науки към МУ Варна. През 2018 г. съвместно с проф. д-р Христина Групчева, д.м.н. защитават Полезен модел за “UV Дозиметър“ към Патентно ведомство на Република България. През 2018 г. защитава дисертация на тема “Характеристика на УВ натоварването на преден очен сегмент“ и придобива образователна и научна степен Доктор.

Квалификации
  • Факоемулсификация;
  • Трансплантация на роговица и склера;
  • Вземане и транспортиране на роговица и склера;
  • Обработка, съхранение, транспортиране и разпространение на роговица и склера;
  • Очна трансплантация;
  • Ултразвукова диагностика в офталмологията;
  • Флуоресцеинова ангиография и Оптична кохерентна томография;
  • Лазери в офталмологията, лечение при очни заболявания;
  • Естетична корекция на лице.
Биография

Д-р Маринов е работил в Специализирана очна болница „Д-р Тасков“ Търговище и Специализирана болница по очни болести за активно лечение Варна. От 2014 г. до 2018 г. е асистент по Очни болести, а от 2018 г. е главен асистент по Очни болести към МУ Варна. През 2019 г. започва работа като лекар-специалист по очни болести в Германия, Очна клиника Шумахер. От 2020 г. е лекар-специалист по Очни болести в Очно отделение, а от 2021 г. е началник на Очно отделение към МБАЛ Шумен. Към момента е част от екипа специалисти на Очен кабинет Д-р Нейкова. Владее английски и немски език.

тел. 0899496044

Шумен

Адрес:

ул. Цар Освободител 108

Няма посочен имейл.