Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Мария Бояджиева – Ендокринолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Мария Бояджиева е специалист ендокринолог в София с над 10 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, хипофизни и надбъбречни нарушения, ендокринна хипертония и други хормонални и метаболитни нарушения и бременни жени. Има редица публикации в международни и национални научни издания и в научни проекти. Д-р Бояджиева не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 2007 г. Своята специалност Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2017 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт през 2014 г. През 2013 г. придобива образователна и научна степен Доктор с дисертация на тема: Честота и клинико-лабораторни характеристики на Гестационния захарен диабет сред рискова група от бременни.

Квалификации
  • 2010 г. – Разширено следдипломно обучение по клиничен диабет, Полша;
  • 2015 г. – Следдипломен курс на EASD по клиничен диабет и неговите усложнения;
  • 2016 г. – Курс по Технологии при диабет, Атина, Гърция;
  • 2017 г. – Курс на EASD по клиничен диабет и неговите усложнения;
  • Международен клиничен опит в болници в Дания, Чехия, Норвегия и Испания;
  • Член на Българско дружество по ендокринология, Европейска асоциация за изучаване на диабета и Европейска асоциация по ендокринология;
  • Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността.
Биография

От 2008 г. до 2017 г. д-р Бояджиева е последователно лекар-специализант, редовен докторант и главен асистент към Катедрата по Ендокринология на Медицински Университет София при УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ София. Към момента има и самостоятелна практика като ендокринолог в София. Владее английски език.

Потвърдени мнения на пациенти

Няма посочен телефон.

София

Адрес:

ул. Здраве 2

Няма посочен имейл.