Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Мария Костуркова – Ревматолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Мария Костуркова е специалист ревматолог във Варна с над 15 години медицински опит с научни и практически интереси в областта на моногенните автоинфламаторни заболявания (периодични трески), подагра, възпалителни ставни заболявания. Извършва диагностика и лечение на всички видове възпалителни ставни и системни заболявания на съединителната тъкан, дегенеративни и обменни ставни болести, мекотъканен ревматизъм и остеопороза. Извършва долориметрия като обективен метод за оценка на болката и диагноза на фибромиалгия. Д-р Костуркова не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет Варна през 2005 г. Своята специалност Ревматология придобива през 2015 г., а м.04.2022г успешно защитава дисертационен труд за образователна и научна степен “доктор“ на тема: “Честота и клинико-имунологични корелации на някои C1q-SNPs при пациенти с ревматоиден артрит и системен лупус еритематодес“.

Квалификации
  • Курс по мускулно-скелетен ултразвук (ставна ехография) към European League against Rheumatism – нива basic и intermediate;
  • Курс по ехография на стави към Медицински университет (МУ) София;
  • Курс по остеопороза и клинична остеодензитометрия към МУ София и International Society for Clinical Densitometry;
  • Курс по ултразвукова диагностика в ангиологията към МУ Варна;
  • Курс по ехоскопия на коремни органи към МУ Варна;
  • Множество публикации в български и чужди научни списания;
  • Редица участия на международни и национални научни форуми.
Биография

Д-р Костуркова работи в Клиника по вътрешни болести на УМБАЛ Св. Марина от 15 години, а от 10 години е асистент в Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на МУ Варна. Към момента има и самостоятелна амбулаторна практика в МК Младост Варна. Владее английски и руски език, има базови познания по немски и френски език.

тел. 0889439323

Варна

Адрес:

бул. Република 15, корпус В, ет. 5, каб. В507

Няма посочен имейл.