Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Петя Купенова – Нефролог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Петя Купенова е нефролог над с 25 години опит. В „Нефроцентър Бургас“ извършва ехография на отделителна система , диагностика и лечение на всички първични и вторични бъбречни заболявания: пиелонефрит, цистит, бъбречно-каменна болест, бъбречна криза, вторично бъбъбречно засягане при редица заболявания – захарен диабет, артериална хипертония, подагра, затлъстяване. Предлага диспансерно проследяване, обучение и диетични съвети на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност, подготовка за стартиране на всеки вид диализа и наблюдение след това. Д-р Купенова не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет Варна през 1993 г., след което придобива специалност по Вътрешни болести, а по-късно и Нефрология в същия университет.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Сертификат за абдоминална ехография;
  • Владеене на всички методи на бъбречно-заместително лечение и имплантиране на катетри за диализа на експертно ниво;
  • Сертификат за осъществяване на хемодиафилтрация;
  • Член на Българско дружество по нефрология;
  • Участие в многобройни национални и международни симпозиуми и конгреси.
БИОГРАФИЯ

През 2021 г. д-р Купенова създава и ръководи „Nephrocenter – Burgas (Бъбречен център), като една модерна концепция за лечение на пациенти на всеки етап от бъбречното им заболяване – от първата анормална урина, до бъбречно-заместваща терапия. Д-р Купенова работи в продължение на 13 години в Отделение по Нефрология и хемодиализа към УМБАЛ Бургас, след което през последните 10 години завежда Отделение по хемодиализа.

тел. 0899846911

Бургас

Адрес:

бул. Янко Комитов 7

Няма посочен имейл.