Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Радослав Билюков – Пулмолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Радослав Билюков, дм е специалист пулмолог в София с над 10 години опит. Провежда профилактични прегледи, диагностика и назначаване на терапия при болести на дихателната система. Професионалните му интереси са в областта на диагностиката и лечението на дихателни нарушения по време на сън (сънна апнея), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), бронхиална астма, белодробни инфекции. Д-р Билюков не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 2009 г. и придобива специалност Пневмология и фтизиатрия през 2016 г. През 2018 г. завършва Магистратура по Здравен мениджмънт, а през 2019 г. придобива образователната и научна степен „доктор“. От 2020 г. е главен асистент в Медицински университет – София.

Квалификации

2007 г. – Курс „Полисомнографско изследване“;
2010 г. – Техники на неинвазивна механична вентилация, Барселона;
2010 г. – Интервенционална пулмология, Барселона;
2011 г. – Медицина на съня, Единбург;
2011 г. – Спирометрия, Медицински университет Пловдив;
2014 г. – Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), Мадрид;
2015 г. – ХОББ, Франкфурт;
2015 г. – Сънна апнея и нарушения по време на сън, Нидерландия;
2015 г. – Мултидисциплинарен подход към неинвазивна вентилация, Нидерландия;
2018 г. – Приложения на PET – позитронно-емисионна томография, БЛС.

Биография

Към момента д-р Билюков е част от екипа специалисти на УМБАЛ „Александровска“ и ДКЦ Александровска. Владее английски език.

тел. 29230324

София

Адрес:

ул. Св. Георги Софийски 1

Няма посочен имейл.