Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Силвия Вълчева – Отоневролог

Специалност: ,

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Силвия Вълчева, дм е специалист по УНГ болести в София с над 20 години опит. Извършва диагностично-консултативни прегледи и лечение на заболявания на ушите, носа и гърлото при възрастни пациенти и деца.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1997 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2003 г. През 2009 г. завършва магистърска програма по Здравен мениджмънт. През 2013 г. придобива образователна и научна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема: „HPV асоциирани заболявания в лор-органите при пациенти над 18-годишна възраст“. През 2015 г. придобива свидетелство за професионална квалификация по отоневрология.

Квалификации
  • Участие в 12 специализирани курсове в страната и чужбина;
  • Общо над 50 публикации, 5 от които в чуждестранни списания и 6 цитирания;
  • Участие и подготовка в написване на Национален консенсус за лечение на алергичните ринити, Национален консенсус за лечение на остър среден отит и Съвременни концепции за консервативното лечение на хроничния риносинуит;
  • Курс по функционална ендоназална синус хирургия с кадаври;
  • Член на Българско ринологично дружество, Европейско дружество по ринология, Софийско сдружение по оториноларингология, Европейско дружество по отология и отоневрология.
Биография

Д-р Вълчева, дм е преподавател в Катедра по оториноларингология към Медицински университет София. Хоноруван преподавател е във Факултет по начална и предучилищна педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“ в специалности Специална педагогика, ІІ курс и Логопедия, І курс. От 2004 г. практикува в Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ ИСУЛ. Към момента е част и от екипа специалисти на МДЦ ИСУЛ – Царица Йоанна.

тел. 029432207

София

Адрес:

ул. Бяло море 8

Няма посочен имейл.