Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Силвия Стоянова

Специалност:

д-р Михаил Петров

Описание:

Оцени този лекар

Завършила медицина в МУ-София 1998г.

Специалист по Инфекциозни болести във ВМА от 2005г.

Работи в Клиника по интензивна терапия на ВМА.

Специалист по Клинична и консултативни терапия

Студент по Управление на здравеопазването в НБУ

тел. 0885711232

София

Адрес:

София

dr.silvia.stoyanova@abv.bg