Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Д-р Христо Рангелов – Неврохирург

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Д-р Христо Рангелов е специалист неврохирург в София с над 40 години опит. Има принос при въвеждане на съвременните неврохирургични техники – свободно костно ламбо, приложението на ултразвукова аспирация и лазери в неврохирургията, развитието на хирургичното лечение на вестибуларните шваноми, транс сфеноидалния достъп до хипофизарните аденоми, диагностиката и лечението на тригеминалната невралгия. Има множество научни публикации в сферата на неврохирургията – мозъчно-съдова, тумори на черепната основа, аденоми на хипофизата, гръбначна патология. Д-р Рангелов не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1975 г., а в последствие придобива специалност Неврохирургия. Защитава дисертация по неврохирургия на тема „Хирургично лечение на тригеминалната невралгия” и придобива образователна и научна степен „доктор” в Медицински университет София.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Специализира в Полша, Германия, Холандия и Австрия;
  • Многократен гост преподавател във водещи неврохирургични клиники в Полша, Германия, Холандия, Австрия и САЩ;
  • Автор на множество научни публикации в сферата на неврохирургията – мозъчно-съдова, тумори на черепната основа, аденоми на хипофизата, тригеминална невралгия, гръбначна патология;
  • Член е на Българското научно дружество по неврохирургия; Европейска асоциация на неврохирургичните дружества; Конгрес на Американските неврохирурзи; Световна федерация на неврохирургичните дружества, World Federation of Skull Base Societies.
БИОГРАФИЯ

От 1983 г. до 2015 г. д-р Рангелов, дм е редовен университетски преподавател по неврохирургия в Медицински университет София, където понастоящем е хоноруван преподавател по неврохирургия. Повече от 20 години работи в Клиника по неврохирургия към УМБАЛ Александровска София последователно като асистент, главен асистент и главен административен асистент. От 2006 г. до 2015 г. работи главен асистент и главен административен асистент в Клиника по неврохирургия към УМБАЛ Св. Иван Рилски София, а от 2015 г. е част от екипа специалисти на Клиника по Неврохирургия към УМБАЛ Софиямед.

тел. 0895555444

София

Адрес:

бул. Г. М. Димитров 16

Няма посочен имейл.