Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Ива Александрова – Логопед

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Ива Александрова е логопед в Стара Загора с над 14 години опит. Специализира в областта на ранното детско развитие. Извършва консултативна, диагностична и терапевтична дейност на всички видове комуникативни нарушения. Ива Александрова консултира деца с нарушения в развитието на възраст от 0 г. до 6 г.

Образование

Завършва бакалавърска програма по Логопедия и има придобита магистърска степен по Комуникативни нарушения на развитието в СУ „Св. Климент Охридски“.

Квалификации
  • Сертификат за работа със скрининг тест за ранно детско развитие Denver II и със скрининг тест за ранно детско развитие DP-3;
  • Обучение: Логопедична терапия при нарушения на оралномоторните и хранителни механизми;
  • Обучение: Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми;
  • Член на управителен съвет на Сдружение частно практикуващи логопеди и Европейска асоциация по ранна интервенция.
Биография

Към момента Ива Александрова развива своята индивидуална практика в Специализиран детски логопедичен кабинет Логопедика Стара Загора. Владее английски и руски език.

Няма посочен телефон.

Стара Загора

Адрес:

Логопедика

Няма посочен имейл.