Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Ирина Добрева – Логопед

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Ирина Добрева е психолог и логопед във Варна с над 10 години опит в областта на детското диагностициране и консултиране. Работи с деца със специални образователни потребности, превенция и интервенция на девиантно поведение, обучителни затруднения, социална и емоционална интелигентност, когнитивни и психични процеси (мислене, памет, въображение, концентрация и устойчивост на вниманието, фина моторика). От 2 години работи и с деца с комуникативни и артикулационни нарушения като провежда обследване и терапия на комуникативните процеси, говорния апарат, писмена, четивна реч.

Образование

Завършва магистърска степен по приложна психология във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ през 2010 г. и магистърска степен по логопедия в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ през 2016 г. Има множество научни публикации в сферата на детската психология и детското развитие.

Квалификации
  • Стаж в детски център за работа с деца от аутистичния спектър, 2008г.;
  • Логопедичен стаж в Карин дом, 2016 г.
Биография

От 2011 г. до 2014 г. Ирина Добрева работи като психолог към Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от малцинствен произход към Фондация Владиславово. От 2014 г. до 2016 г. работи като психолог към Център за обществена подкрепа. Към момента работи като психолог и логопед в ОУ “Христо Ботев“. В своята работа прилага иновативни методи с цел подпомагане на процеса на адаптация на детето към специалиста и метода на работа с цел постижение на по-високи резултати.

тел. 0988810922

Варна

Адрес:

ул. Младежка 36

Няма посочен имейл.