Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Мария Горинова – Логопед

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Мария Горинова, дп е логопед и психодрама терапевт в София с над 27 години опит. Работи в сферата на детското психично здраве, преподавателската дейност и обучението на студенти и професионалисти в помагащите професии. Провежда логопедичната диагностика и консултиране в детско-юношеска възраст, обхващащи целия спектър от проблематика: езиково-говорни и комуникативни нарушения, смесени специфични разстройства на развитието, затруднения в обучението, дислексия. Консултира семейства с деца със специални потребности, психотерапевтична работа с деца и възрастни.

Образование

Завършва СУ „Св. Климент Охридски“ с магистърска степен по специалност Логопедия през 1995 г. и Сурдопедагогика през 2015 г. Има придобита образователна и научна степен „доктор“ по специалност Консултиране в клиничната социална работа.

Квалификации
  • Психодрама психотерапевт в Психодрама център Орфеус 2003 г., водещ на Психодрама за деца от 2016 г.
  • Участие в Европейски проект по програма: Дафне- EMPOWER Project;
  • Участие в проекти към Министерство на културата и НФК, Програма Социално ангажирани изкуства, насочени към психосоциална и образователно-възпитателна работа на деца и юноши със специални образователни потребности;
  • Член на Българска асоциация по детска психиатрия и свързаните с нея професии и Българска асоциация по музикотерапия.
Биография

От 1995 г. Мария Горинова работи като логопед в Стационарно отделение на Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“ към УМБАЛ Александровска. Работила е като хоноруван асистент към СУ „Св. Климент Охридски“, хоноруван обучител в Музикотерапевтичен институт София, а от 2020 г. също и в Психодрама център Орфеус. От 2018 г. извършва консултации в ДКЦ 14 София, като при необходимост работи в екип с детски психиатър в същото лечебно заведение.

тел. 0888796478

София

Адрес:

ул. Ст. Сарафов 7

Няма посочен имейл.