Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Георги Попов – Инфекциозни болести

Описание:

Оцени този лекар

Проф. д-р Георги Попов, д.м. е специалист по инфекциозни болести и вътрешни болести, както и експерт-консултант по инфекциозни болести. Участвал е в международни клинични проучвания, свързани с различни терапевтични аспекти на грип тип В, хепатит тип С, клостридиални инфекции и COVID-19. Научната дейност на проф. Георги Попов е представена в дисертационен труд и автореферат към него на тема „Клинико-епидемиологични проучвания върху вирусните хепатити в затворени колективи”, 2 монографии: „Инфекциозни болести по време на военни мисии“ и „Лаймска Невроборелиоза”, участие в написването на учебник Нервни болести с 4 глави, 172 научни статии в научни списания в България и чужбина, от които 18 с Impact factor и 28 със SJR. Проф. Попов преглежда деца на възраст между 3 и 18 години.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1990 г. От 1993 г. до 2015 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент по Инфекциозни болести. От 2015 г. заема академичната длъжност доцент, а от 2021 г. – професор в Катедра Инфекциозни болести към ВМА София. Рецензент е на редица научни трудове, и част от редакционната комисия на няколко научни списания, а от 2019 г. до 2021 г. е заместник-главен редактор на списание „Военна медицина”.

Квалификации
  • Над 109 участия в национални и международни научни форуми и множество български и международни цитации в базата Scopus и Web of Knowledge;
  • Член на Национална изпитна комисия за придобиване на специалност по „Превантивна военна медицина“, както и за „Инфекциозни болести“, на която е председател;
  • Участвал е многократно във военно-медицински мисии;
  • Експерт e към NATO in the field of Contagious Diseases, including Tropical Medicine;
  • Член на Национален съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции. Член на БЛС, БДИБ, ECCMID.
Биография

От 1990 г. до 1991 г проф. Попов е интернист във ВМА София. До 1993 г. е началник на медицинска служба в поделение на ВВС, Божурище. През 1993 г. е назначен за клиничен ординатор по Инфекциозни болести в клиника по Инфекциозни болести на ВМА. От тогава до днес проф. Попов активно работи за академичното си развитие по специалността, като от 2019 г. е назначен за заместник-началник на Военномедицинска академия по учебно-научната дейност и заместник–главен лекар на Въоръжените сили на Република България. От 2021 г. е част от екипа на УМБАЛ Софиямед като експерт-консултант по инфекциозни болести.

тел. 0895555444

София

Адрес:

ул. Димитър Моллов 10

Няма посочен имейл.