Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Детелина Луканова – Ангиолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Детелина Луканова е специалист ангиолог в София с над 30 години опит. Извършва диагностика (с акцент върху триплекс Доплерова ултразвуковата сонография) и лечение на: хронична артериална недостатъчност на крайниците, дълбока венозна тромбоза, хронична венозна болест, екстракраниални каротидни стенози, тромбоза и хемостаза, приложение на нови антикоагуланти и антиагреганти в клиничната практика. Проф. Луканова е един от водещите ангиолози в страната в диагностиката и оценката на каротидни стенози при пациенти с екстракраниална мозъчно-съдова болест.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1986 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ангиология придобива през 1996 г. и 2011 г. Придобива образователна и научна степен Доктор по Медицина през 2014 г. с дисертация на тема: Възможностите на ултразвука за диагностика на нестабилната каротидна плака. От 2015 г. е доцент по Ангиология, а през юни 2019 г. защитава образователна и научна степен Професор.

Квалификации
  • 2006 г. – Специализация по Ултразвукова сонография в болница „Ca Granda”, Милано;
  • Курс на обучение по Фармако-механична тромболиза в Голуей, Ирландия;
  • Курс за лечение на венозни заболявания в Кипър и и за лечение на варикозни вени във Франкфурт, Германия;
  • Участие с доклади в 32 български, 14 международни форума и в 7 международни мултицентрови рандомизирани проучвания;
  • Член на УС на Национално флебологично дружество, Българско национално дружество по съдова и едноваскуларна хирургия и ангиология и Българска сърдечна и съдова асоциация.
Биография

От 1990 г. проф. Луканова е назначена с конкурс като асистент към Клиника по Ангиология на Национална Кардиологична Болница. Към момента взема активно участие в теоретичното и практическо обучение на специализанти по Ангиология и Съдова хирургия. От 1993 г. практикува склеротерапия на ретикуларни вени и телеангиектазии. Проф. Луканова е част от екипите специалисти на Клиника по съдова хирургия към МБАЛ НКБ и МЦ Ориндж София. Владее английски и руски език.

тел. 0884883535

София

Адрес:

ул. Коньовица 65

Няма посочен имейл.