Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Деян Йорданов – Хирург

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Йорданов е Началник на Клиника „Гръдна хирургия“ на Военно-медицинска академия София с над 30 години хирургичен стаж и 3 признати специалности – гръдна хирургия, военна хирургия и обща хирургия. Проф. Йорданов има над 160 публикации, както и участия в научни форуми у нас и в чужбина.
Има изявени професионални интереси в областите:

 • Хирургия на медиастинума;
 • Отстраняване на белодробни метастази с лазер;
 • Онкология: тумори на белия дроб, медиастинума и гръдната стена;
 • Видеоторакоскопски интервенции;
 • Пластично-реконструктивна хирургия на гръдния кош;
 • Мамология с ехография.
ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1982 г. Придобива специалност хирургия през 1989 г., военна хирургия през 1992 г. и гръдна хирургия през 1994 г. Завършва втора магистратура Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2004 г.
Има придобита научна и образователна степен Доктор през 1998 г. и научно звание Доцент по гръдна хирургия през 2003 г. От 2015 г. е Професор по гръдна хирургия.

КВАЛИФИКАЦИИ
 • 2013 – Aбдоминална ехография и повърхностни структури, първо ниво;
 • 2011 – Certificate VATS Master Class – Covidien France SAS;
 • 2011 – Педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит;
 • 2010 – Certificate of World Federation of Neurology for Continuing Medical Education Program;
 • 2008 – Customer Satisfaction and Decision Making in Healthcare Organizations – Trenchin University A. Dubchek, Slovakia;
 • 2008 – 2nd Advanced Training Course Expert Meeting on Laser Application in Thoracic Surgery – Freiburg, Germany;
 • 2008 – Видеоторакоскопска и медиастинокопска хирургия.
БИОГРАФИЯ

От 2004 г. до момента проф. Йорданов е Началник на Клиника „Гръдна хирургия“ на Военно-медицинска академия София. Владее руски, английски и немски език.

тел. 0888496903

София

Адрес:

ул. Георги Софийски 3, ет. 8

Няма посочен имейл.