Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Елисавета Петрова – Пулмолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Елисавета Петрова е специалист пулмолог в София с над 40 години опит. В продължение на над 30 години преподава „Професионални болести“ като асистент, доцент и професор в Катедрата по професионални болести в Медицински университет София и 9 години провежда англоезично обучение на чуждестранни студенти в Медицински университет Плевен и Медицински университет София. От 2016 г. е преподавател в Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Проф. Петрова не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва медицина в МА – София през 1973 г. През 1979 г. придобива специалност Пневмология и фтизиатрия, а през 1988 г. придобива втора специалност Професионални заболявания. През 1988 г. получава образователна и научна степен “доктор по медицина” с дисертация на тема: „Късни форми на силикоза и силикотуберкулоза“. През 2005 г. получава научна степен “доктор на медицинските науки” след защита на дисертация “Праховите професионални белодробни болести от неорганични прахове”. От 2002 до 2010 г. е професор – началник Клиника по професионални заболявания към УМБАЛ Св. Иван Рилски.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Автор на над 250 научни труда и ръководител на множество научни проекти;
  • Дългогодишен член на Българското научно дружество по белодробни болести;
  • От 2008 г. – Председател на новосформираното Българско научно дружество по професионални болести;
  • Член на European Respiratory Society (ERS).
БИОГРАФИЯ

От 1975 г. до 1979 г. проф. Петрова е клиничен ординатор в Център по пневмология и фтизиатрия и вътрешните клиники на МА София. От 1979 г. е последователно лекар ординатор в кабинет по функционално изследване на дишането, специализирана ТЕЛК по професионални болести, научен сътрудник ІІ ст. в белодробно отделение, главен асистент, ст.н.с. ІІ ст. в белодробно отделение при Клиника по професионални заболявания, член и председател на Диагностично-експертната комисия по професионални болести. От 2010 г. е ръководител сектор „Превантивна медицина”в ДКЦ Токуда. От август 20 г. е пулмолог в ДКЦ Вита.

тел. 0889922000

София

Адрес:

ул. Филип Кутев 10

Няма посочен имейл.