Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Здравка Демерджиева

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Здравка Демерджиева, дмн е специалист дерматолог в София с над 31 години медицински опит. Извършва консултативни прегледи и има дългогодишна практика при лечението на заболявания в сферата на дермато-венерология, детската дерматология, дерматохирургия.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1992 г. Своята специалност Дерматология и венерология придобива през 1997 г. През 2007 г. придобива научна и образователна степен „доктор“ след защита на дисертация на тема: Сифилис и системни дерматози – промени в лимфните и кръвоносни конюнктивни съдове. През 2020 г. защитава голяма докторска дисертация на тема: Очни промени и лимфографии при пациенти с псориазис. През 2019 г. заема академична длъжност „доцент“, а през 2021 г. става „професор“.

Квалификации
  • Специализация по детска дерматология в Манчестър, Великобритания през 2006 г.;
  • Организатор на високопланинско климатолечение на деца с атопичен дерматит;
  • Многобройни участия в национални и международни конференции и симпозиуми – над 250;
  • Припозната е като експерт на национално ниво по детска дерматология, лечение на Хемангиоми и Morbus Fabry;
  • Член на Европейската Академия по Дерматология и венерология, Член на Българското Дерматологично Дружество и Български лекарски съюз.
Биография

От 1992 г. до 2010 г. проф. Демерджиева специализира и работи в Катедра по дерматология и венерология към Александровска болница София под ръководството на проф. Николай Цанков и доц. Кирил Праматаров. От 2010 г. е Началник на Клиниката по Дерматология и венеролотия на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда и ръководи екип от 6 специалисти и 12 специализанти. Към момента развива и своята индивидуална практика в Дерматологичен кабинет Проф. Демерджиева София. Владее английски и руски език.

тел. 0888707576

София

Адрес:

бул. Никола Вапцаров 51Б

Няма посочен имейл.