Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Мая Константинова

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Мая Константинова, дм е специалист детски ендокринолог и педиатър във Варна с над 35 години опит. Извършва прегледи, диагностика и лечение на деца с общи и ендокринологични проблеми.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1976 г. Своите специалности Детски болести и Детска ендокринология и болести на обмяната придобива през 1983 г. и 1997 г. През 1995 г. придобива образователна и научна степен Доктор със защитена дисертация на тема: “3атлъстяване в детската възраст – хетерогенен синдром на метаболитно и хормонално ниво“.

Квалификации
  • Председател на Българското национално сдружение по детска ендокринология;
  • Член на ISPAD, ESPE и BASORD.
Биография

От 1976 г. до 1979 г. проф. Константинова работи като педиатър в гр. Средногорие, а от 1979 г. до 1983 г. – като педиатър в Студентска поликлиника – София. От 1983 г. до 2009 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Клиника по диабет и обменни заболявания към Катедра по педиатрия на Медицински университет (МУ) София. От 2009 г. е доцент в Клиника по ендокринология, диабет и генетика към Катедра по Педиатрия на МУ София.

тел. 052651525

Варна

Адрес:

ул. Сава 2

Няма посочен имейл.