Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Нина Гочева – Кардиолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Нина Гочева е специалист по вътрешни болести и кардиолог в София с над 45 години медицински опит. Въвежда за първи път в България двуразмерна и интраоперативна трансезофагеална ехокардиография и фармакологичен стрес-тест ехокардиография. Проф. Гочева не преглежда деца.
Снимка: МБАЛ НКБ

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София през 1976 г. Своите специалности Вътрешни болести и Кардиоревматология придобива през 1981 г. и 1985 г. От 1982 г. до 1983 г. специализира Кардиология и функционална диагностика (ехокардиография и инвазивна диагностика) в болница Брусе към Университет „Мари и Пиер Кюри“ в Париж. През 1991 г. защитава дисертация на тема: Възможности на двуразмерната ехокардиография за оценка на сегментната функция на лява камера. През 1992 г. придобива преподавателска степен „доцент по кардиология“, а впоследствие и степен „професор“.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • 77 научни публикации в български и международни списания, 78 – публикувани доклади и резюмета от участия в международни конгреси и конференции, 98 публикувани доклади и резюмета от участия в конгреси и конференции в България;
  • От 2011 г. до 2015 г. има общо 4472 цитирания с импакт фактор за 2015 г. – 171.47;
  • Член на редакционната колегия на сп. Българска кардиология и на Управителен съвет на Българско кардиологично дружество;
  • Член на научен комитет на Европейско кардиологично дружество;
  • Fellow на Европейско кардиологично дружество през 2000 г.
БИОГРАФИЯ

Проф. Гочева е била асистент към Катедра по кардиология на Институт по сърдечно-съдови заболявания на ИСУЛ, база ІІІ-та градска болница София, както и в болница Брусе към Университет „Мари и Пиер Кюри“, Париж. От 1992 г. до 2000 г. е научен секретар на Дружество на кардиолозите в България и главен редактор до 2002 г. на печатния орган на Дружество сп. Българска кардиология. Началник е на Клиника по кардиология и интензивна терапия към Национална кардиологична болница. Към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ Софиямед – Люлин.

тел. 024650003

София

Адрес:

ж.к. Люлин 7, бул. Джавахарлал Неру 23, ет. 1, каб. 5

Няма посочен имейл.