Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Огнян Георгиев – Пулмолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Огнян Георгиев, дм е специалист по вътрешни болести и пулмолог в София с над 40 години опит и професионалните интереси в сферата на сънната апнея, възпалителните нарушения при ХОББ, инсулиновата резистентност и метаболитен синдром, белодробното ангажиране при системни съединително-тъканни заболявания и интердисциплинарните медицински проблеми. Проф. Георгиев не преглежда деца. Не преглежда пациенти със съмнение за остър COVID-19!

Образование

Завършва Медицински университет София и има придобити специалности Вътрешни болести и Пулмология и фтизиатрия в Медицински университет София. Има придобита образователна и научна степен „доктор“.

Квалификации
  • Над 190 научни публикации, участия в голям брой конгреси в страната и чужбина;
  • Сертификати за провеждане и анализ на полисомнографии, бронхоскопии, функционално изследване на дишането;
  • Консултант на Националната здравноосигурителна каса;
  • Главен координатор на Експертен борд по пневмология и фтизиатрия към Министерството на здравеопазването от 2019 г.;
  • Основател на 5 лаборатории за диагностика на дихателни нарушения по време на сън;
  • Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по белодробни болести.
Биография

От 1979 г. до 1980 г. проф. Георгиев работи като общопрактикуващ лекар. От 1980 г. до 2002 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Клиника по пулмология към Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в Медицински университет София. От 2002 г. до 2012 г. е началник на Клиника по пулмология, а от 2012 г. на Клиника по пропедевтика на вътрешни болести. От 2012 г. до 2020 г. е ръководител Катедра по пропедевтика на вътрешни болести в Медицински факултет на Медицински университет София. Към момента е част и от екипа специалисти на Градска кардиология София.

тел. 0882895659

София

Адрес:

ул. Димитър Хаджикоцев 35

Няма посочен имейл.