Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Проф. Стефан Денчев – Кардиолог

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Проф. Стефан Денчев е специалист кардиолог в София с над 30 години опит. Научната дейност и интереси на проф. Денчев са насочени в различни области на кардиологията, като остри коронарни синдроми, коронарни интервенции, реперфузия, кардиомиопатии, хипертония на ендотелната функция и дисфункция, дисгликемии при остри коронарни синдроми (ОКС), полово обусловени различия при болни с ОКС. Проф. Денчев не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София и има придобити специалности Вътрешни болести, Кардиоревматология и Инвазивна кардиология. Придобива научно звание доцент и професор към Медицинския университет София. Има 6 успешно защитили докторанти.

КВАЛИФИКАЦИИ
  • Специализации по Инвазивна кардиология (включително по Електрофизиология и Интракоронарен ултразвук в Германия и САЩ);
  • Над 200 публикации в наши и чуждестранни списания;
  • Съавтор е на учебници по Вътрешни болести за специализиращи лекари, за студенти по медицина и фармация, има участия в монографии;
  • Съпредседател на Българска сърдечна и съдова асоциация, член на Български лекарски съюз, Българско дружество по кардиология, Европейско дружество по кардиология и Европейска група по съдова биология;
  • Член на редакционния съвет на научни списания.
БИОГРАФИЯ

След своето дипломиране проф. Денчев започва работа като участъков лекар, след което работи като ординатор във Вътрешно отделение, а по-късно като асистент в Клиника по Кардиология на Медицински университет София. Бил е Началник на Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Александровска“ София и дългогодишен ръководител на Клиниката по кардиология в Медицински институт на МВР София. Към момента е част от екипа специалисти на МДЦ Медива София.

тел. 029250016

София

Адрес:

ж.к. Люлин, бул. Джавахарлал Неру 33, бл. 668 Б

Няма посочен имейл.