Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Румяна Ванева – Логопед

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Румяна Ванева е специалист логопед във Варна с над 20 години опит в областта. Провежда логопедична терапия на всички видове говорни и езикови нарушения при деца и възрастни: разстройства на артикулацията, говорни и гласови нарушения, нарушения на говоримия език, нарушения на писмения език, разстройства, засягащи математическите способности и логическото мислене, ранно обучение и терапия на множество различни нарушения в детска възраст, терапия на афазия и други езикови и говорни нарушения от неврологичен характер. Работи и с възрастни пациенти. Има възможност онлайн терапия.

Образование

През 1998 г. завършва специалност Логопедия с квалификационна степен бакалавър. През 2006 г завършва магистратура със специалност „Диагностика и корекция на лица с езиково-говорни проблеми“ в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. През 2018 г. защитава докторска степен.

Квалификации
  • Сертификати и удостоверения от завършени обучения и курсове;
  • Участвала в проекти и научни форуми.
Биография

От 1998 до 2006 г. д-р Румяна Ванева работи като учител на деца с езиково-говорни проблеми в Логопедична детска градина „Бриз“ Варна. От 2006 г. работи като логопед в Център за подкрепа на личностното развитие – Логопедичен център Варна, където от 2008 г. е заместник-директор. Работи като хоноруван асистент в Медицински университет-гр.Варна. Инициатор за прилагане на комплексен подход за терапия на заекване. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Клиника Нова.

тел. 070017340

Варна

Адрес:

ул. Вяра 7

Няма посочен имейл.