Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Световен ден за Борба с шизофренията

Специалност:

Световен ден за Борба с шизофренията

Описание:

Оцени този лекар

Шизофрения е сериозно психично заболяване, което може да се прояви в ранна възраст, обикновено в периода между 16 и 30 години. Това е хронично заболяване, което може да предизвика различни симптоми, като халюцинации, параноя и дезорганизиран мислен процес.

Халюцинациите са най-честите симптоми на шизофренията. Хората, засегнати от това заболяване, могат да чуват гласове, които не са реални, да виждат несъществуващи обекти или да имат усещане за допир, когато никой не ги докосва. Тези халюцинации могат да бъдат много ужасяващи за засегнатите и да ги доведат до изолация.

Параноята е друг симптом на шизофренията. Хората, засегнати от това заболяване, могат да имат нереалистични идеи или убеждения за света около тях. Те могат да се чувстват преследвани или да имат убеждението, че други хора илюзорно ги наблюдават или контролират.

Дезорганизираният мислен процес е третият основен симптом на шизофренията. Този симптом може да предизвика проблеми с организацията на мислите и речта, както и с липсата на мотивация и интерес към дейностите, които преди са били важни за засегнатия.

Шизофренията може да се лекува с помощта на антипсихотични лекарства, които могат да помогнат за контролиране на халюцинациите и параноята. Приемът на лекарства е важен, но необходимо е да се вземат под наблюдение от медицински специалисти. Лечението може да бъде комплементирано с терапевтични сесии, които да помогнат на засегнатия да се справят с ежедневните предизвикателства и да подобрят качеството на живот.

Шизофренията е сериозно заболяване

Няма посочен телефон.

Адрес:

Няма посочен имейл.