Здравен указател

Всички специалисти на едно място - лекари, клиники,
медицински центрове

Татяна Ватрачка – Логопед

Специалност:

Описание:

Оцени този лекар

Татяна Ватрачка е логопед, училищен психолог, ресурсен учител, ерготерапевт и психотерапевт в София с над 10 години опит. Разработва авторски материали и игри, с които подпомага цялостното детско развитие. Има добре структурирана авторска система за ограмотяване, с която подготвя деца с или без логопедични проблеми. В практиката си използва разнообразен професионален набор от логопедични инструменти – картинен тест за фонологично осъзнаване, силата на музиката като терапевтично средство при деца с обучителни трудности и други. Провежда групови и индивидуални логопедични сесии.

Образование

Завършва магистратура по специалности Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“ и има придобити специалности Ресурсен учител и Училищен психолог в Нов български университет.

Квалификации
  • Участие в множество различни обучения;
  • Сертификат 770/2022, Българска академия на науките и изкуствата в обучение по обща психотерапия: Практикуващ психотерапевт;
  • Сертификат 424/2021, Българска академия на науките и изкуствата: Специална психотерапия.
Биография

Към момента Татяна Ватрачка развива своята индивидуална практика в Логопедичен кабинет Сибора. Владее руски език.

тел. 0878127645

София

Адрес:

ул. Антон Павлович Чехов 69

Няма посочен имейл.